Available courses

Curs de preparació per el concurs-oposició de Tècnics en Educació Infantil del Departament d'Educació

Curs de preparació per les proves dels certificats ACTIC nivell 2 mItjà

Curs de preparació per les oposicions del cos subaltern

Curs de preparació per les oposicions del cos d'auxiliars administratius de la Generalitat PROPERAMENT

Curs de preparació per les oposicions cos administratiu torn lliure i promoció interna de la Generalitat PROPERAMENT