Category Archives: borsa laborals

RESOLUCIÓ DE REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El Departament ha publicat la resolucio de Regularització en la llista de participants de la borsa de treball de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa

1. S’actualitza la llista fins al 30 de juny de 2019

2.S’incorpora les persones candidates provinents de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 (borsa oberta) d’acord amb els mèrits presentats

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/normativa/

PERSONAL LABORAL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ BORSA OBERTA ​11/2019

R​esolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 11/2019 (borsa oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral.

Atesa la manca de candidats suficients per atendre les necessitats del Departament d’Educació, és considera convenient obrir un termini de presentació de sol·licituds per a formar-hi part i ampliar els àmbits territorials i/o les categories professionals per als participants actuals a la borsa, pel que fa a les categories professionals:

-oficial/a de 1a,cuiner/a (D1)
-i ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) en tots els àmbits geogràfics.

Termini d’inscripció (convocatòria extraordinària 11/2019): del 5 d’abril i, com a mínim, fins el 24 d’abril.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-treball-pas/