Category Archives: Cos funcionari

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL PROMOCIÓ INTERNA COS ADMINISTRATIU

Es publica la Resolució PDA/1302/2019, de 13 de maig, per la qual s’aprova i es publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 229). https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=205261&idens=1
CONCURS TRASLLATS ADMINISTRATIUS

Avui han publicat la resolució del concurs de trasllats d’administratius RESOLUCIÓ PDA/1094/2019, de 25 d’abril, per la qual es resol el concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. FP/001/2017), amb l’adjudicació de les places.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847815&language=ca_ES

PROMOCIÓ INTERNA ADMINISTRATIUS NOVETATS

Avui s’ha publicat RESOLUCIÓ PDA/966/2019, de 8 d’abril, per la qual es prorroga el termini d’aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 229).
Vistos el nombre de sol·licituds de participació presentades i la carrega de treball que comporta la gestió de tots els tràmits i la comprovació de les dades requerides;
Es prorroga un mes, com a màxim, el termini que preveu l’apartat 7.1 de les bases generals que regeixen els processos selectius per a l’accés a cossos i escales de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública, per aprovar i publicar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció exclusiu de promoció interna per proveir 375 places de l’escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 229).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=847132&language=ca_ES

PROMOCIÓ INTERNA COS ADMINISTRATIU

Previsió de realització de la primera prova promoció interna cos administratiu Convocatòria 229 – Cos administratiu (grup C, subgrup C1) – promoció exclusiva per a funcionaris

Us comuniquem que la la previsió de realització de la primera prova és el proper mes d’octubre.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_acces_a_la_funcio_publica/pgov_ofertes_publiques_i_conv/Convocatoria-229-Cos-administratiu-grup-C-subgrup-C1-promocio-exclusiva-per-a-funcionaris/