Category Archives: colectiupastl

Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat 24/07/19

La Mesa General de la Funció Pública ha ratificat avui diverses mesures de conciliació laboral per al personal de la Generalitat. També s’ha aprovat que després d’una malaltia greu com tractaments oncològics, el personal de l’Administració podrà retornar de manera gradual, reduint jornada i mantenir el sou intacte

Les treballadores públiques que hagin estat víctimes de violència de gènere, o que tinguin al seu càrrec infants víctimes de maltractament, podran canviar de lloc de feina. La Generalitat facilitarà la mobilitat d’aquestes treballadores i tramitarà amb caràcter urgent, en un màxim de tres dies, el procediment de mobilitat, i garantirà els drets econòmics de les víctimes perquè el canvi de lloc de treball no impliqui una pèrdua d’ingressos. Està previst estendre aquesta mesura a la totalitat d’administracions públiques catalanes.

Així mateix, la Generalitat es compromet a protegir la intimitat de les víctimes i a garantir que el període de temps que duri la mobilitat per violència de gènere no comporti un perjudici per a la carrera professional d’aquestes treballadores. 

Així ho aprovat avui la Mesa General de Negociació dels empleats públics de la Generalitat, on estan representades les organitzacions sindicals i l’Administració. La secretària d’Administració i Funció Pública, Annabel Marcos, ha explicat queel Govern té plena sensibilitat amb els casos de violència de gènere i no volem que la víctima pateixi una doble victimització. “Com a Govern, fem un pas endavant i posem el màxim de facilitats a la víctima perquè pugui continuar la seva carrera professional amb plenes garanties, ha afegit. La secretària també ha anunciat que el Govern treballarà ara per fer extensiva aquesta mesura a la resta d’administracions catalanes per poder recolzar, per exemple, les administracions locals que vulguin oferir aquesta oportunitat”.

La Mesa també ha aprovat altres mesures de conciliació laboral i familiar, com ara la incorporació progressiva al lloc de treball dels empleats i empleades públiques després d’un tractament oncològic o una altra malaltia d’especial gravetat.

Aquestes persones podran sol·licitar una adaptació progressiva de la jornada laboral, amb una reducció de les hores de treball que no comportarà cap disminució de les retribucions. La reducció de la jornada tindrà una durada màxima de tres mesos des de l’alta mèdica i podrà ser d’un 50% durant el primer mes, un 25% durant el segon mes i un 10% durant el tercer mes. En aquest punt, la IAC no s’ha sumat a l’acord. 

Finalment, i per als pares i mares amb fills amb discapacitat, s’ha aprovat estendre la flexibilitat horària per fer reunions o visites a les escoles dels seus fills. Aquests permisos ja s’atorgaven només en el cas de Centres Educatius Especials. El sistema educatiu català ha evolucionat cap a la integració dels nens i nenes amb necessitats educatives especials en els centres ordinaris, amb el que s’anomena “escola inclusiva”. Per això, s’ha considerat necessari aprovar que aquestes mesures de conciliació siguin també aplicables en el cas que els infants amb discapacitat estiguin escolaritzats en un centre ordinari.

Sobre pagament del 30% de la paga extra del 2013 el Govern ha comentat que, a tot tardar, es cobrarà al mes d’octubre.

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Nova-Noticia-01323

BENVINGUTS A LA NOSTRA WEB

Aquesta web l’hem creat per poder informar-vos de totes les novetats sobre el nostre treball. Novetats quan convocatòries, normativa, etc … De totes maneres us seguirem enviant la informació a través dels nostres correus informatius. Si encara no els reps i t’agradaria rebre’ls, envia’ns un correu a colectiupastl@colectiupastl.cat.

SOM L’ÚNIC SINDICAT EXCLUSIU DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PAS/PAE

Tots/es el que formem part del sindicat treballem amb tota la il·lusió, per a què aquest ara petit sindicat sigui dels grans. Però hem de ser realistes per poder arribar a ser-ho necessitem el vostre suport. Ara que hem fet aquest pas, i som un sindicat legal i en actiu és molt important que tots els que formeu part com PAS, Tècnics i Laborals vegeu la importància d’unir-vos amb els vostres companys i companyes.
Recordeu que som un sindicat petit i amb pocs recursos i volem la unió del nostre Col·lectiu, per fer això us necessitem!!!